Corporate Office:

KA/7,Bashundhara Main Road
Jagannathpur,Badda, Dhaka-1229

Branch Office:

House # 194,Lane # 01, New DOHS
Mohakhali,Dhaka-1206

Office: +88029889293
Mobile: +88 01993900828
Mobile: +88 01993900829
Mobile: +88 01993900830
Mobile: +88 01993900831

Email: info@qahhar.com
Website: www.qahhar.com